Rekonstrukce střechy na Valše v roce 1986

Série fotografií z opravy střechy objektu Valchy v roce 1986. Autorem fotografií je pan Pechman.

PŮVOD: sbírka Pechmanovi
DATUM: 1986
AUTOR: p. Pechman