Sbírky / Autoři

Snahou autora webu je zachovat veškeré dostupné informace o původu zveřejněných fotografií. Některé fotografie jsou obsaženy ve více zdrojích – v takovém případě je vybrána ta nejlépe zachovalá varianta. V případě, že máte jakoukoliv připomínku k autorství, původu a popisu fotografie prosím kontaktujte autora webu na e-mailu: pavel.horak@gmail.com.

Tento web obsahuje fotografie z těchto zdrojů:

Sbírka Pavel Horák

Fotografie ze sbírky autora webu. Jedná se o fotografie z rodinné sbírky po dědovi Václavu Horákovi, kováři na Baštách. Ten část z nich získal od někoho z rodiny Lískovi, ze sousedství v č.p. 19 na Baštách.

Sbírka Jaromír Krch

Velké množství dobře setříděných historických i vlastních fotografií vlastní pan Jaromír Krch ze Starého Kolína. Jedná se zejména o sbírku pohlednice,  dále snímky obce z kostelní věže ze  70. a 90. let 20. století. Dále pak vlastní fotografie z výstavby železničního koridoru a nadjezdu v obci. Při přípravě historického kalendáře 2017 byly fotografie naskenovány a se souhlasem autora publikovány.

Sbírka Josef Vopelák

Pan Josef Vopelák z Bašet vlastnil  krásné historické fotografie naší obce. Na webu naleznete pouze fotografie zapůjčené pro účely sestavení historického kalendáře nebo publikované v obecním zpravodaji. Jedná se např. o krásný snímek rodinného statku v ulici Na Obci, č.p. 15, nebo třeba unikátní fotografii lávky přes Klejnarku na konci ulice K Lávce. Pocta panu Josefu Vopelákovi.

Sbírka Pechmanovi

Paní učitelka Pechmanová zapůjčila velmi pěkné fotografie zejména týkající se mlýna na Baštách. Sbírka obsahuje i vlastní fotografie pana Pechmana, například z opravy objektu Valchy, opravy mostu přes náhon a další zajímavé fotografie.

Sbírka Morevac

Díky paní učitelce Pechmanové, která kontaktovala pana Moravce z Hradce Králové se do obce vrátila sbírka převážně sokolských fotografií na skleněných negativech 10 x 15 cm. Pan Moravec je vnukem kováře Moravce ze Starého Kolína, který byl také promítačem v prvním starokolínském kině, které se nacházelo v původní sokolovně (dnes kulturní dům). O tomto kině vzpomíná pan Václav Horák. Fotografie byly „vyvolány“ autorem webu a upraveny v grafickém editoru.

Sbírka Zdeněk Sladký

Pan Sladký z Bašet zaslal krásné a hlavně barevné fotografie ze Starokolínských májů.

Sbírka Luděk Dyntera

Pan Dyntera z Heřmanova Městce je potomkem rodu Baštů z č. p. 39 na Náměstí. Díky němu máme krásné fotografie této dnes již zaniklé usedlosti.

Další zdroje

Další fotografie mohou pocházet např. z internetu, skupiny na Facebooku Máme rádi Starý Kolín. Je-li označeno soukromá sbírka pak autor nechtěl být zveřejněn.

Další autoři: pan Václav Kutílek, NPÚ,  Blanka Lísková, Jaroslava Kotenová, paní Veselá, knihovnice Eva Veselá,  paní Irena Hellerová z Koštic nad Ohří zaslala fotografie mlynářů Loupalových. Pan Petr Bertram zapůjčil krásné fotografie bednářství na Kolínské ulici.