V zelárně

INFORMACE K FOTOGRAFII

Fotografie ze zpracovní zelí, nevíme zda z Bašovy nebo Rolnické zelárny

PŮVOD: sbírka Luděk Dyntera
DATUM: ?
AUTOR: ?