Tělocvična DTJ

Tělocvična DTJ (Dělnická tělovýchovná jednota). V roce 1923 zakoupila DTJ stodolu paní Kurkové. Stodola byla zbořena a místo ní vystavěna nová budova jako tělocvična pro účely DTJ. Po válce a sloučení tělocvičných jednot do jednotné tělovýchovy sloužila budova jako místní kino mezi lety 1955 – 1995. V roce 2021 provedla obec přestavbu objektu na Obecní dům.

PŮVOD: sbírka Jaromír Krch
DATUM: ?
AUTOR: ?