Železniční zastávka Starý Kolín

Fotografie železniční zastávky Starý Kolín neznámého data. Železniční trať ve Starém Kolíně byla zprovozněna v roce 1845 (jedna kolej). Domy čp. 75 a 78 byly při výstavbě tratě zbořeny. Stanice byla otevřena 5. listopadu 1872, do té doby vlaky pouze projížděly. Existovala i odbočka (vlečka) sloužící k nakládání zeleniny (kolej směrem k rolnické kruhárně).

PŮVOD: facebook, J. Steiner
DATUM: ?
AUTOR: ?