Přestavba bašteckého mlýna v letech 1910 – 1913

Úpravy Bašteckého mlýna a náhonu ke stavbě voní elektrárny

PŮVOD: sbírka Pechmanovi
DATUM: 1913
AUTOR: Fotografický ateliér  V. Schneeberger v Kutné Hoře, Václavské náměstí