Stavební úpravy mlýnského náhonu při přestavbě mlýna v letech 1910 – 1913

Série fotografií zachycující na různých místech úpravu koryta mlýnského náhonu na Baštách při přestavbě mlýna v letech 1910 – 13.

PŮVOD: sbírka Pechmanovi
DATUM: 1913
AUTOR: Fotografický ateliér  V. Schneeberger v Kutné Hoře, Václavské náměstí