Mlynář Vojtěch Loupal

INFORMACE K FOTOGRAFII

Poslední baštecký mlynář Vojtěch Loupal (napravo) a jeho tchán Karel Ort, mlynář z Koštic nad Ohří.