Marie Loupalová, rozená Ortová

INFORMACE K FOTOGRAFII

Manželka bašteckého mlynáře Vojtěcha Loupala Marie Loupalová, rozená Ortová